Reklamation

Vi bestræber os på at give dig en hurtig og god service.

For forhandlere

Vi tager kun imod reklamationer fra forhandlere, og det skal ske via vores reklamationsformular, så vi sikrer en strømlinet, effektiv og hurtig behandlingstid. Formularen findes længere nede på denne side. 

For at en reklamation er berettiget, skal følgende punkter være opfyldt:

  • Reklamationsårsagen skal beskrives så fyldestgørende som muligt for at lette behandlingen.
  • Fotodokumentation skal vedlægges.
  • Kopi af faktura skal vedlægges.
  • Reklamationer skal ske senest 14 dage efter, at køber er blevet opmærksom på forholdet.

Der kan forventes et svar på reklamationen indenfor 5-7 dage.

Er du forbruger?

Hvis du som forbruger ønsker at reklamere, fordi du oplever fejl og mangler ved et produkt fra Ravendo, skal du rette henvendelse til den forhandler, som du har købt produktet ved. Det vil herefter være forhandleren, der håndterer reklamationen i samarbejde med os. 

Vurdering

Vi bestræber os på at behandle og afslutte din reklamationssag så hurtigt som muligt. Derfor kræver vi både udførlig beskrivelse af reklamationsårsagen, fotodokumentation og kopi af faktura tilsendt. Reklamationen vurderes ud fra vores garantibestemmelser. 

Transportskader

Alle produkter bør kontrolleres ved modtagelsen med henblik på evt. skader. Synlige transportskader skal omgående noteres på medfølgende fragtbrev, hvorefter forhandler kontaktes.

Returnering

Vurderes det, at produktet skal returneres til reparation, ombytning eller vurdering, aftales dette individuelt. Returnering af reklamationsvarer må kun ske efter forudgående aftale med Ravendo. Udgifter i forbindelse med returnering, der ikke er aftalt på forhånd, vil ikke blive dækket af Ravendo. 

Udfyld reklamationsformularen

Reklamationsformular

Reklamationen skal gå gennem den forhandler, hvor produktet er købt. For at lette vores behandling og købers ventetid beder vi om, at alle felter markeret med * udfyldes, samt der gives en udførlig beskrivelse af årsagen til reklamationen og vedlægges minimum ét foto af skaden. Reklamationer skal ske senest 14 dage efter, at køber er blevet opmærksom på forholdet. Drejer det sig om synlige transportskader ved modtagelse SKAL dette omgående noteres på fragtbrevet, hvorefter forhandler skal informeres. Forhandler kontakter herefter Ravendo A/S.

Beskriv reklamationsårsagen så fyldestgørende som muligt og beskriv gerne hvorvidt det drejer sig om en produktionsfejl, materialefejl, overfladebehandling eller om det er en skade forvoldt af brugeren. Drejer det sig om synlige transportskader ved modtagelse SKAL dette omgående noteres på fragtbrevet, hvorefter forhandler skal informeres. Forhandler kontakter herefter Ravendo A/S.
Vi vil meget gerne have, at der uploades min. ét foto af skaden. Flere fotos kan uploades i felterne.
;